Notar Calina Marcel Horatiu

Adresa: Str. Geneva nr. 9, Targu Jiu , judet Gorj

Telefon: 0253-213555, 0722-332090

Email: calinamarcel@yahoo.com