Sulta, Prescrip?ia Si Compensa?ia Conven?ional?.

Adaugata la 17.12.2017 de Manea Ion-Gheorghe

Buna ziua !   M? numesc Manea Ion-Gheorghe, sunt vicepre?. unei asocia?ii de 680 de pensionari ?i am urm. problem? : Am divor?at în anul 2008 si am facut partajul cu fosta so?ie, la notar, în anul 2011, f?r? s? trec în contractul de partaj un teren, bun comun pentru care mai trebuia pl?tit? o sult?, sult? pe care am achitat-o singur dup? divor? !!!  În plus tot în 2011, la partaj, am f?cut ?i o în?elegere verbal?, dar cu martori, pentru compensarea unor datorii personale ale ei ?i ale parin?ilor ei dinaintea divor?ului (2007-2008) + cota ei din terenul, bun comun, în schimbul unei împuterniciri pt. vânzarea terenului, ea fiind mandanta mea. În?elegerea era s? renun?e la banii ei din teren ?i eu la datoriile ei ?i ale parin?ilor ei din anii 2007-2008. Am vândut acest teren în anul 2016, folosind aceast? împuternicire pt. cota ei din teren ?i acum, în dec. 2017, m? d? în judecat? s?-i dau banii pt. cota ei din teren (eu fiind mandatarul ei) uitând de în?elegerea noastr?. 1. Eu în întâmpinare pot s? invoc compensa?ia legal? sau compensa?ia conven?ional?, dac? datoriile ei sunt prescrise ??? 

2. Ce se înt?mpl? cu sulta pl?tit? pt. 1/3 din teren  numai de mine, dup? divor?.  Mul?umesc anticipat pt. r?spuns, o s? v? fac reclam? ?i o s? v? trimit toti membrii asocia?iei cu probleme juridice la dvs. !!! Cu stim?,  Manea Ion-Gheorghe