Interviu Cu Anca Pungoci, şefa Tribunalului Galaţi/ "Am Eliberat Doar Doi Deţinuţi, Deşi Am Avut 223 De Solicitări"

Interviu cu Anca Pungoci, şefa Tribunalului Galaţi/ "Am eliberat doar doi deţinuţi, deşi am avut 223 de solicitări"
 

* Sistemul informatic a fost pus la punct cu doar o zi înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal


- Ce a însemnat 2013 pentru Tribunalul GalaÅ£i? Dar 2014, având în vedere modificările legislative?
- Rezultatele au fost lăudabile, ceea ce-mi întăreÅŸte convingerea că avem forÅ£a necesară de a face faţă provocărilor, fie că acestea vizează probleme de ordin financiar, ÅŸi mă refer aici la lipsa fondurilor pentru îmbunătăţirea condiÅ£iilor de lucru, fie că vizează probleme de ordin legislativ, mă refer la modificările succesive de legi sau intrarea în vigoare a noilor coduri în materie civilă, penală ÅŸi procesuală. ReuÅŸim însă să facem faţă  acestor provocări, pe care le considerăm adevărate vulnerabilităţi ale sistemului judiciar, în ansamblul său. PreÅ£ul acestei reuÅŸite este efortul uriaÅŸ pe care întregul colectiv l-a depus în 2013, primul an de existenţă a codului de Procedură civilă, efort care va continua ÅŸi în 2014, primul an de existenţă a codurilor în materie penală. Când spun efort uriaÅŸ, am în vedere volumul mare de activitate raportat la numărul de judecători ÅŸi grefieri. Cei 27 de magistraÅ£i ai Tribunalului au soluÅ£ionat 16.524 de cauze, dintr-un total de 26.282 de dosare. Aceste cifre au situat Tribunalul GalaÅ£i pe locul ÅŸapte în Å£ară, dintr-un total de 46 de tribunale.
- Din cele patru secÅ£ii, care a înregistrat cele mai multe dosare?
- SecÅ£ia de Contencios administrativ ÅŸi fiscal, cu 5.162 de dosare, este urmată de SecÅ£ia I Civilă, cu 4.641 de cauze, SecÅ£ia II Civilă, cu 4.313 dosare ÅŸi SecÅ£ia Penală, cu 2.408 cauze. Important de ÅŸtiut este că, în 2013, indicele de desfiinÅ£are a hotărârilor în căile de atac a fost de 0,91 la sută, mulÅ£i dintre judecătorii noÅŸtri situându-se sub această medie, ceea ce denotă legalitatea ÅŸi calitatea deciziilor pronunÅ£ate.
- Ce a încărcat atât de mult SecÅ£ia de contencios?
- În mare măsură, volumul mare este cauzat de intrarea în vigoare a noului cod de Procedură civilă, pe 15 februarie 2013, care a avut ca efect lărgirea competenÅ£ei acestei secÅ£ii. Modificările au operat în privinÅ£a criteriului valoric, dar ÅŸi a competenÅ£elor.
- Ce impact imediat a avut noul Cod penal?
- Acesta se resimte cu precădere din perspectiva aplicării legii celei mai favorabile, atât în cazurile în care s-a pronunÅ£at o decizie definitivă, cât ÅŸi ale celor care se află în curs de soluÅ£ionare. AvalanÅŸa de cereri întemeiate pe noile prevederi a încărcat foarte mult rolul SecÅ£iei penale. Astfel, de la 1 februarie până la 25 februarie, s-au înregistrat 533 de cauze, dintre care 223 au fost sesizări ale comisiei de evaluare din cadrul Penitenciarului GalaÅ£i ÅŸi numai în două dintre acestea s-a dispus punerea în libertate a condamnaÅ£ilor, asta ca să punem capăt zvonurilor că au ieÅŸit sute de deÅ£inuÅ£i.
- Care a fost cea mai mare problemă legată de intrarea în vigoare a noului cod?
- La nivelul Tribunalului ÅŸi al instanÅ£elor din raza acestuia, ne-am confruntat cu probleme legate de administrarea sistemului Ecris, sistem care face repartizarea aleatorie a cauzelor ÅŸi care cu o zi înainte de intrarea în vigoare a noilor coduri nu era complet pregătit ÅŸi asta nu din vina instanÅ£ei, ci a ministerului, respectiv a DirecÅ£iei de Tehnologie a InformaÅ£iei, care administrează sistemul la nivel naÅ£ional ÅŸi care a trimis pack-urile de instalare a modificărilor la nomenclatoare cu doar o zi înainte de intrarea în vigoare a codurilor. Acestea au continuat să vină ÅŸi ulterior, astfel încât informaticienii noÅŸtri au făcut un efort susÅ£inut pentru a pune totul la punct, au stat până la ore târzii din noapte pentru a le instala ÅŸi a face tot ce Å£ine de ei pentru ca sistemul să fie funcÅ£ional.
- Problema spaţiilor este rezolvată?
- Toate cele trei instanÅ£e care lucrează în Palatul JustiÅ£iei au un volum mare de activitate, iar la momentul construirii Palatului aveau un volum de activitate de cinci ori mai mic. SpaÅ£iile au devenit neîncăpătoare, în 2013 am reuÅŸit să facem două birouri pentru personalul auxiliar, alte două încăperi pentru arhivarea dosarelor, unul pentru Tribunal, altul pentru Judecătorie. Se fac eforturi pentru ca toată lumea să-ÅŸi poată desfăşura activitatea cum se cuvine. Ne gândeam că în măsura în care Judecătoria LieÅŸti se va desfiinÅ£a, în funcÅ£ie de instanÅ£a care va prelua activitatea ÅŸi personalul, vom vedea ce se întâmplă cu spaÅ£iul respectiv, care este al Ministerului JustiÅ£iei. Cel mai probabil se va împărÅ£i competenÅ£a între GalaÅ£i ÅŸi Tecuci, iar personalul va fi preluat de instanÅ£ele care vor prelua ÅŸi competenÅ£ele. Cât priveÅŸte sediul de la LieÅŸti, noi l-am dori ca spaÅ£iu de depozitare a dosarelor pentru care există termen îndelungat de păstrare sau permanent, dar depinde ce va decide ministerul. Am făcut demersuri ÅŸi pentru preluarea vechiului sediu al Judecătoriei Târgu Bujor, dar nu am primit nici acum un răspuns din partea ministerului.

"Cea mai mare realizare a mea este copilul"

Judecătorul Anca Pungoci ÅŸi-a început cariera în 1991. A lucrat la Judecătoria GalaÅ£i până în anul 1996, când a promovat la Tribunal. Din 1998 până în 2002 a fost preÅŸedintele SecÅ£iei Civile a acestei instanÅ£e, din 2002 până în 2006 a ocupat fotoliul de vicepreÅŸedinte al Tribunalului, iar de la 1 ianuarie 2013, pentru trei ani, a preluat ÅŸefia instituÅ£iei.
„Am o fire optimistă, cred că întotdeauna se poate găsi o rezolvare pentru orice. Mă consider un om împlinit profesional, iar în plan personal, cea mai mare realizare a mea este băiatul meu, student în anul al III-lea la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii de Medicină ÅŸi Farmacie din IaÅŸi”, a concluzionat ÅŸefa Tribunalului.

http://www.viata-libera.ro/justitie/51744-galati-viata-libera-cotidian-interviu-cu-anca-pungoci-sefa-tribunalului-galati-am-eliberat-doar-doi-detinuti-desi-am-avut-223-de-solicitari