Tribunalul Bucuresti Militar

Adresa: Calea Plevnei, numarul 145, sector 6, Bucuresti, cod postal 060012

Telefon: 021 319 60 28

Fax: 021 319 60 29

E-mail: tmb@cma.ro, relaţiipublice.tmb@cma.ro (purtator de cuvant)