Tribunalul Maramures

Adresa Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal si Sectia penala: Bulevardul Republicii, numarul 2A, municipiul Baia Mare, judetul Maramures, cod postal 430264

Adresa Sectia I civila: Strada Crisan, numarul 3, municipiul Baia Mare, judetul Maramures, cod postal 430405

Telefon: 0262 218 235, 0262 218 236, 0262 218 237, 0262 218 238, 0262 211 300 (sectia I civila)

Fax: 0262 218 209

E-mail: tribunalmm@just.ro