Consultanță juridică specializată

servicii specializate

Consultanță juridică

persoane fizice / persoane juridice (societăţi, ONG-uri, asociații de proprietari, etc.) la sediul cabinetului nostru, la sediul societăţii ori în alte locaţii stabilite împreună cu clientul, inclusiv consultații online prin Skype, WhatsApp, Zoom, Email sau Telefon

Redactare acte juridice

elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, tranzacții, statute, acte constitutive, etc.), redactarea de opinii juridice, cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane fizice sau juridice (societăţi, ONG-uri, asociații de proprietari, etc.)

Asistență și reprezentare

în faţa instanţelor judecătoreşti din România, în faţa instituţiilor de drept public şi de drept privat, precum şi a altor persoane fizice sau juridice, asistarea clientului la negocieri, participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale persoanelor juridice

articole


Atestarea actelor sub semnătură privată de către avocați

Înscrisul sub semnătură privată este orice act redactat și semnat de părți sau de reprezentantul acestora (avocat, mandatar), fără intervenția unui notar public sau a altei autorități de stat. În conformitate cu dispozițiile art. 278 alin. 1 pct. 1 și pct. 3 din Codul de procedură civilă, data înscrisurilor sub…

Citește mai mult...

Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor

Codul civil reglementează cu prioritate drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor și abia apoi ale celorlalți moștenitori legali. Această ordine a noii reglementări în materie civilă este justificată în primul rând de faptul că soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori, iar în al doilea…

Citește mai mult...

Exercitarea autorității părintești

Noul Cod Civil, in vigoare din data de 01 octombrie 2011, luând în considerare necesitatea schimbării mentalității conform căreia parintele căruia îi este încredințat minorul poate exercita, în mod discreționar, autoritatea pe care i-o conferă această calitatea, a înlocuit instituția încredințării minorului spre creștere și educare unuia dintre părinți cu…

Citește mai mult...

Contact

Cabinet de Avocat Carmen Dinu

Telefon: +40 743 200 918 E-mail: carmen.dinu@avocatconsultanta.ro

Cabinet de Avocat Horațiu-Emilian Comaniciu

Telefon: +40 723 517 628 E-mail: horatiu.comaniciu@avocatconsultanta.ro

Adresă birou (pentru întâlniri programate, în prealabil, telefonic)

Brașov. B-dul 15 Noiembrie nr. 62, sc.A, et. 1, ap. 3, jud. Brașov